Δημιουργήστε ΔΩΡΕΑΝ την δική σας αγγελία!

Εγγραφή και Διαδικασία έγκρισης αγγελιών στις 4ty Αγγελίες!

Εγγραφή

Κατά την εγγραφή ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμπληρώσει προσεκτικά όλα τα στοιχεία που ζητούνται από την ιστοσελίδα, καθώς και να ενημερώνει την ιστοσελίδα σε περίπτωση αλλαγής κάποιων εκ των στοιχείων και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς σωστά. Οφείλει να διαβάζει προσεκτικά τους όρους χρήσης και αφού συμφωνεί πλήρως και δε φέρει καμία αντίρρηση σε αυτούς, να προβεί στην ολοκλήρωση της εγγραφής. Για οποιαδήποτε αντίρρηση στους παρόντες όρους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρία ή να μην προβεί στην ολοκλήρωση της εγγραφής.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο χρήστης/μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις υπηρεσίες που του παρέχει η ιστοσελίδα με δική του ευθύνη και οφείλει να προσαρμοστεί στους παρόντες όρους χρήσης.

Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως το αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρίας να διακόψει την είσοδο αυτού στην ιστοσελίδα με τον κωδικό πρόσβασης καθώς και τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και να διαγράψει όλες τις αγγελίες του χρήστη/μέλους κάθε φορά που αυτή (η Εταιρία) θεωρεί ότι ο χρήστης/μέλος έχει παραβιάσει επανειλημμένα τους όρους χρήσης και δεν έχει προσαρμοστεί σε αυτούς.

Διαδικασία Έγκρισης

Όλες οι αγγελίες που δημιουργούνται από τους χρήστες/μέλη για να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα και να μπορούν να προβληθούν, περνούν από έγκριση από την Εταιρία. Η έγκριση μπορεί να κρατήσει μία έως δύο μέρες μέχρις ότου δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα η αγγελία. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να απορρίψει και να μην προβεί σε δημοσίευση κάποιας από τις αγγελίες. Ο χρήστης/μέλος τότε, θα ειδοποιηθεί με e-mail και θα πρέπει να ξανά διαβάσει πιο προσεκτικά τους όρους χρήσης και να προβεί στη δημιουργία εκ νέου της αγγελίας.

Η εταιρία κατά την έγκριση της αγγελίας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο (τίτλος, κείμενο, κατηγορία) αυτής αλλά χωρίς να φέρει ευθύνη για την ύπαρξη ή μη όσων αναφέρονται στην αγγελία. Σε περίπτωση που ο χρήστης/μέλος δε συμφωνεί με τις τροποποιήσεις της αγγελίας, οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρία.


Λόγοι Ακύρωσης Αγγελίας

Απαγορεύεται:

- Η δημιουργία αγγελίας από χρήστες/μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
- Η ύπαρξη υλικού εντός της αγγελίας που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό για κάποιους ανθρώπους ή έθνη.
- Στο κείμενο και στις φωτογραφίες της αγγελίας να υπάρχουν σύνδεσμοι.
- Η δημιουργία αγγελιών με ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες στην ίδια περιοχή από τον ίδιο χρήστη-μέλος.
- Η εισαγωγή δύο προϊόντων ή υπηρεσιών σε μία αγγελία. Εξαιρείται η περίπτωση 2 προϊόντων ή υπηρεσιών που ανταλλάσσονται με 1 προϊόν ή χαρίζονται, ή 2 προϊόντων ή υπηρεσιών της ίδιας κατηγορίας.
- Η αγγελία να περιέχει παράνομα προϊόντα σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

0 σχόλια:

Γράψτε το σχολιό σας!